Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận

Mở cửa từ Thứ 2 – Chủ nhật (7:30 – 17:00)

Gửi yêu cầu

Thông tin liên hệ

 Địa chỉ: Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 Hotline: 0975.217.508

 E-mail: lacvietresort@gmail.com